RYBÁŘSKÝ ŘÁD – RYBÁŘI BRANKOVICE, z. s.

Platnost:          od 1. 7. 2020

NA VODNÍ NÁDRŽI HLAVATKA JE POVOLEN LOV RYB POUZE NA POVOLENKU RYBÁŘI BRANKOVICE, Z.S.

Výdej povolenek

 • Lov na 24 hodin:          →  
 • v případě chyť a pusť – 300 Kč
 • do 15 let na jeden prut – 150 Kč
 • v případě chyť a ber (1 ks ryby) – 450 Kč

Prodej povolenek v Obecním
pohostinství dle otevírací doby a u pana Pavla Odrazila, Brankovice, Náměstí č.
73, tel: 737 371 366. Lovící je povinen, se seznámit
s Rybářským řádem, který je vyvěšen v informační tabuli na hrázi
nádrže a řídit se jeho body. Po ukončení lovu nám prosím své povolenky vhoďte
do schránky, která je umístěna v informační tabuli na hrázi nádrže, děkujeme.

V případě ulovení sumce s povolenkou chyť a pusť, nás prosím kontaktujte
na jednom z níže uvedených čísel o přisvojení si sumce, děkujeme.

Počet a nakládání s úlovky

Zákaz
přisvojení si ryb vyjma stanovené délky – vyjmenované
ryby
:

 • Kapr obecný    od 45 cm do 60 cm
 • Lín obecný hájen celoročně !
 • Jeseter hájen celoročně !

Doba lovu

 • je
  neomezená
 • lov na 24 hodin

Kontrolu a dozor

Může
provádět pouze člen spolku Rybáři Brankovice, z.s., který se prokáže kartičkou
Rybářské stráže. Chytající ( host, člen
našeho spolku )
je povinen umožnit kontrolu povolenky k rybolovu,
rybářského náčiní, nářadí a úlovku. Pokud se chytající dopustil přestupku proti
tomuto řádu nebo zneužije, pozmění povolenku, chytá na nepovoleném místě,
počíná si nepřístojně vůči rybářské stráži nebo jinak poškozuje hospodářské
zájmy rybářství, bude nahlášen na Policii ČR pro pytláctví a může mu být
uložena správní orgánem pokuta až do výše 5000 Kč.

Povoleno

– Bivakování a stanování povoleno

– Zakrmování partiklem povoleno

-Používání zavážecích lodí

Zakázáno

– Zákaz rybolovu v hájeném úseku – vyznačeného cedulemi (trdliště).

– Zákaz rozdělávání otevřeného ohně, pouze v nádobách
tomu určených

– Zákaz používání šokové pletené šňůry

– Zákaz rybolovu z tělesa hráze a přepadu.

Děti a mládež do 15 let
nesmí lovit bez doprovodu dospělého (nad 18 let) a mohou chytat maximálně na
jeden prut. Nastane-li nehoda, nebo se dítě proviní proti tomuto řádu a nebude
v doprovodu dospělého, zodpovídají za něj rodiče.

Zákaz rybolovu bude probíhat také ve dnech, ve kterých bude vodní nádrž propůjčena zájmovým organizacím působících v městysi Brankovice a v době hájení. Přesné datum těchto dní bude včas zveřejněno na našich Facebook stránkách, webových stránkách a také vyvěšeno v informační tabuli na hrázi Hlavatky a na nástěnce před Obecním úřadem v Brankovicích.

Povinná výbava

 • Podložka (ne igelitový pytel)
 • Igelitový pytel na odpadky
 • Podběrák ( minimální délka ramen je 80 cm)
 • Háčky mohou být s protihrotem
 • Desinfekční sprej na ošetření ryby
 • Zákaz rozdělávání otevřeného ohně, pouze v nádobách tomu určených

KDOKOLI SE PROVINÍ PROTI TOMUTO ŘÁDU, BUDE MU NEPRODLENĚ ODEBRÁNA POVOLENKA. PROVINĚNÍ SE BUDE TAKÉ ŘEŠIT NA ČLENSKÝCH SCHŮZÍCH, KDE SE PROJEDNÁ DODATEČNÝ TREST V ZÁVISLOSTI NA ZÁVAŽNOSTI PROVINĚNÍ.

CO NENI POVOLENO JE ZAKÁZÁNO !!!

Tento řád může být doplněn nebo rozšířen o dodatky s podrobnějšími ustanoveními, jak to budou rybářské zájmy vyžadovat.

Ilustrační mapa revíru

Kontakty

 • Předseda:  Ondřej Hladký – 724 731 925
 • Hospodář: David Učeň – 731 576 293
 • Jednatel:    Libor Pištělák – 731 060 151
 • E-mail :       Rybari-brankovice@seznam.cz

https://www.facebook.com/RybariBrankovice/