RYBÁŘSKÝ ŘÁD – RYBÁŘI BRANKOVICE, z. s.

Platnost:          od 9. 2. 2019

NA VODNÍ NÁDRŽI HLAVATKA JE POVOLEN LOV RYB POUZE NA POVOLENKU

Výdej povolenek

Celoroční povolenka může být vydána pouze pro členy spolku Rybáři Brankovice. Pro zájemce, kteří mají zájem lovit na naší vodě, jako hosté, je zde připravena povolenka:

 • Lov na 24 hodin:          →  
 • v případě chyť a pusť – 300 Kč
 • do 15 let na jeden prut – 150 Kč
 • v případě chyť a ber (1 ks ryby) – 450 Kč

Prodej povolenek v Obecním pohostinství dle otevírací doby a u pana Pavla Odrazila, Brankovice, Náměstí č. 73, tel: 737 371 366. Lovící je povinen, se seznámit s Rybářským řádem, který je vyvěšen v informační tabuli na hrázi nádrže a řídit se jeho body. Po ukončení lovu nám prosím své povolenky vhoďte do schránky, která je umístěna v informační tabuli na hrázi nádrže, děkujeme. V případě ulovení sumce s povolenkou chyť a pusť, nás prosím kontaktujte na jednom z níže uvedených čísel o přisvojení si sumce, děkujeme.

Počet a nakládání s úlovky

Zákaz přisvojení si ryb vyjma stanovené délky – vyjmenované ryby:

 • Kapr obecný    od 45 cm do 65 cm
 • Amur bílý         od 55 cm do 70 cm
 • Úhoř říční         od 60 cm
 • Štika obecná (doba hájení od 1. ledna do 15. června) od 50cm                                                            
 • Candát obecný  (doba hájení od 1. ledna do 15. června)    od 45 cm
 • Sumec velký      (doba hájení od 1. ledna do 15. června)      bez míry
 • Jeseter       hájen celoročně!!!

Doba lovu

 • je neomezená
 • lov na 24 hodin

Kontrolu a dozor

Může provádět pouze člen spolku Rybáři Brankovice, z.s., který se prokáže kartičkou Rybářské stráže. Chytající ( host, člen našeho spolku ) je povinen umožnit kontrolu povolenky k rybolovu, rybářského náčiní, nářadí a úlovku. Pokud se chytající dopustil přestupku proti tomuto řádu nebo zneužije, pozmění povolenku, chytá na nepovoleném místě, počíná si nepřístojně vůči rybářské stráži nebo jinak poškozuje hospodářské zájmy rybářství, bude nahlášen na Policii ČR pro pytláctví a může mu být uložena správní orgánem pokuta až do výše 5000 Kč.

Zákaz rybolovu z tělesa hráze a přepadu.

Zákaz rybolovu v hájeném úseku – úsek od přítoku po konec ostrova vyznačeného cedulemi (trdliště).

Děti a mládež do 15 let nesmí lovit bez doprovodu dospělého (nad 18 let) a mohou chytat maximálně na jeden prut. Nastane-li nehoda, nebo se dítě proviní proti tomuto řádu a nebude v doprovodu dospělého, zodpovídají za něj rodiče.

Zákaz rybolovu bude probíhat také ve dnech, ve kterých bude vodní nádrž propůjčena zájmovým organizacím působících v městysi Brankovice a v době hájení. Přesné datum těchto dní bude včas zveřejněno na našich Facebook stránkách, webových stránkách a také vyvěšeno v informační tabuli na hrázi Hlavatky a na nástěnce před Obecním úřadem v Brankovicích.

Ostatní podmínky

Mimo uvedené body je lovící povinen se řídit podmínkami výkonu rybářského práva na vodách, mimo pstruhových MRS, o. s. aktuálních na www.mrsbrno.cz

Pro šetrné zacházení s rybami musí mít každý lovící podložku pod ryby !!! ne igelitový pytel – ten použijte na své odpadky !!!, Podběrák musí mít ramena !!! minimálně 80 cm !!!,

Desinfekční sprej a háčky bez protihrotů !!!

KDOKOLI SE PROVINÍ PROTI TOMUTO ŘÁDU, BUDE MU NEPRODLENĚ ODEBRÁNA POVOLENKA. PROVINĚNÍ SE BUDE TAKÉ ŘEŠIT NA ČLENSKÝCH SCHŮZÍCH, KDE SE PROJEDNÁ DODATEČNÝ TREST V ZÁVISLOSTI NA ZÁVAŽNOSTI PROVINĚNÍ.

Tento řád může být doplněn nebo rozšířen o dodatky s podrobnějšími ustanoveními, jak to budou rybářské zájmy vyžadovat.

Kontakty

 • Předseda:  Jan Říha – 773 575 077
 • Hospodář: David Učeň – 731 576 293
 • Jednatel:    Ondřej Hladký – 724 731 925
 • E-mail :      Rybari-brankovice@seznam.cz
https://www.facebook.com/RybariBrankovice/

www.rybolov-hlavatka.cz