IMG_6452

RYBÁŘSKÝ ŘÁD – RYBÁŘI BRANKOVICE, z. s.

Platnost:         od 06. 04. 2021

NA VODNÍ NÁDRŽI HLAVATKA JE POVOLEN LOV
RYB POUZE NA POVOLENKU RYBÁŘI BRANKOVICE, Z.S.

 Výdej povolenek

Lov na 24 hodin:    →  

-v případě chyť a pusť – 300 Kč

-do 15 let na jeden prut – 150 Kč

-v případě chyť a ber (1 ks ryby) – 450 Kč

 

 Prodej povolenek 

U pana Pavla Odrazila, Brankovice,
Náměstí č. 73, tel: 737 371 366.

  Lovící je povinen, se seznámit s Rybářským řádem,
který je vyvěšen v informační tabuli na hrázi nádrže a řídit se jeho body.
Po ukončení lovu nám prosím své povolenky vhoďte do schránky, která je umístěna
v informační tabuli na hrázi nádrže, děkujeme.

 

Počet a nakládání s úlovky

Zákaz přisvojení si ryb vyjma stanovené délky- vyjmenované ryby:

-Kapr obecný    od 45 cm do 60 cm

-Lín obecný hájen celoročně !

-Jeseter hájen celoročně !

-Štika  hájen celoročně !

-Okoun hájen celoročně !

 

 

Doba lovu je neomezená

 

 Kontrolu a dozor

Může provádět pouze člen spolku Rybáři Brankovice,
z.s., který se prokáže kartičkou Rybářské stráže. Chytající 
( host, člen našeho
spolku )
 je povinen umožnit kontrolu povolenky k rybolovu, rybářského
náčiní, nářadí a úlovku. Pokud se chytající dopustil přestupku proti tomuto
řádu nebo zneužije, pozmění povolenku, chytá na nepovoleném místě, počíná si
nepřístojně vůči rybářské stráži nebo jinak poškozuje hospodářské zájmy
rybářství, bude nahlášen na Policii ČR pro pytláctví a může mu být uložena
správní orgánem pokuta až do výše 5000 Kč.

 

Povoleno

– Bivakování a stanování povoleno

– Zakrmování partiklem povoleno

– Používání háčků s protihrotem

    Zavážecí loďky povoleny

 

Zakázáno

– Zákaz rybolovu v hájeném úseku – vyznačeného
cedulemi (trdliště).

– Zákaz rozdělávání otevřeného ohně, pouze v nádobách
tomu určených

– Zákaz používání šokové pletené šňůry

– Zákaz rybolovu z tělesa hráze a přepadu.

 

Děti a mládež do 15 let
nesmí lovit bez doprovodu dospělého (nad 18 let) a mohou chytat maximálně
na

jeden prut. Nastane-li nehoda, nebo se dítě proviní proti tomuto řádu a
nebude

v doprovodu dospělého, zodpovídají za něj rodiče.

 

Zákaz rybolovu bude probíhat také ve dnech, ve kterých
bude vodní nádrž propůjčena zájmovým organizacím působících v městysi
Brankovice a v době hájení. Přesné datum těchto dní bude včas zveřejněno
na našich Facebook stránkách, webových stránkách a také vyvěšeno
v informační tabuli na hrázi Hlavatky a na nástěnce před Obecním úřadem v
Brankovicích.

 

Povinná výbava

Podložka (ne igelitový pytel)

Igelitový pytel na odpadky

Podběrák ( minimální délka ramen je 80 cm)

Háčky mohou být s protihrotem

Desinfekční sprej na ošetření ryby

 

KDOKOLI SE PROVINÍ PROTI TOMUTO ŘÁDU, BUDE MU
NEPRODLENĚ ODEBRÁNA POVOLENKA. PROVINĚNÍ SE BUDE TAKÉ ŘEŠIT NA ČLENSKÝCH
SCHŮZÍCH, KDE SE PROJEDNÁ DODATEČNÝ TREST V ZÁVISLOSTI NA ZÁVAŽNOSTI
PROVINĚNÍ.

 

CO NENI POVOLENO JE
ZAKÁZÁNO !!!

Tento řád může být doplněn nebo rozšířen o dodatky
s podrobnějšími ustanoveními, jak to budou rybářské zájmy vyžadovat.

Kontakty

Předseda:  Ondřej Hladký – 724 731 925

Hospodář: David Učeň – 731 576 293

Jednatel:    Libor Pištělák – 731 060 151

E-mail :      Rybari-brankovice@seznam.cz